سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخرین مرد

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سرآغاز

یکی بود یکی نبود!!!
و این بود شروع!
شروع یک داستان عجیب که از اینجا آغاز شد:

هیچکس نبود! نه .... انگار که یکی هست!

از امروز با شمایم . با آخرین مرد! داستانی که از آنجایی شروع شد که گفتند باید هیچ کس نباشد ! اما او ماند ! آخرین مرد بازمانده ای از روزهای سیاه ! با من بمانید تا از آخرین مرد بیشتر بدانیم!

با تشکر فراوان
شهاب